MÜŞTERİ VİDEOLARININ YAYINLANMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun’a (“KVKK”) ilişkin son güncellemeler dikkate alınarak siz değerli müşterilerimizi, veri sorumlusu sıfatıyla Gön Çanta Kemer Ayakkabı Ve Deri Ürünleri İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“GÖN”) olarak Videonu  Gönder kampanyasıyla ilgili özel hayatın gizliliği de göz önüne alınarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

GÖN; www.gon.com.tr uzantılı online alışveriş sitesi üzerinden alışveriş yapan değerli müşterilerine, satın aldıkları ürünler ile ilgili yorumlarını içeren kısa bir videoyu GÖN ile paylaşmaları ve onay dahilinde GÖN’e ait sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayınlanması koşuluyla bir sonraki alışverişlerinde %20 indirim kodu tanımlanması şeklinde bir kampanya düzenlemektedir. Bu kapsamda, siz değerli müşterilerimizin, bu kampanyadan yararlanabilmesi için ad, soyad, e-posta adresi ve video kaydında yer alan görsel, işitsel, biyometrik veriler ile dış görünüşünüze ilişkin diğer verilerinize (kıyafet vb.) ihtiyaç duymaktayız. GÖN, Kampanya kapsamında elde edilen kişisel verilerinizi;

 1. GÖN ve ürünlerini, GÖN’e ait sosyal medya hesaplarında, www.gon.com.tr uzantılı online alışveriş sitesinde, satış mağazalarında; radyo, televizyon, diğer online alışveriş siteleri, gazete, süreli yayın gibi çeşitli medya mercilerinde ve dışarıda veya alışveriş merkezlerinde yer alan reklam panolarında tanıtmak,

 1. GÖN ürünlerini pazarlama stratejisi kapsamında kullanmak amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

Kampanya kapsamında www.gon.com.tr uzantılı internet sitesine yüklediğiniz video, teknik altyapının sağlanabilmesi için veri işleyen sıfatıyla internet sitesi sağlayıcıları ve diğer ilgili teknik birimlerle; yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde belirtilen mecralarda yayınlanmak amacıyla bu mecraların sahibi gerçek ve tüzel kişilerle; yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda GÖN’ün yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, pay sahipleri, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Video kaydında yer alan görsel, işitsel, biyometrik veriler ile dış görünüşünüze ilişkin diğer verilerinize yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ve sonrasında belirtilen mecralarda yayınlanmak suretiyle işlenecek ve Kanunun 5. maddesinde belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hükmü uyarınca açık rızanız olmadan işlenemeyecektir.

Videonu  Gönder kampanyasına katılım koşulları kapsamında, GÖN tarafından kullanılmayan videolar ivedilikle silinecektir.

KVKK’nın 11. maddesinde veri sahibinin hakları belirtilmiştir. Buna göre video kaydında yer alan kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıda belirtilen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu BulvarıNo:11/A Gölbaşı/ANKARA adresine yazılı olarak veya video yüklerken bildirdiğiniz 

elektronik posta üzerinden www.gon.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. KVKK 11. madde kapsamında belirtilen haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Fotoğraflarınız işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde fotoğraflarınızın silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesi yahut kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi halinde aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme.

KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

Gön Çanta Kemer Ayakkabı Ve Deri Ürünleri İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“GÖN”) olarak www.gon.com.tr uzantılı online alışveriş sitemizden ürün satın alan siz değerli müşterilerimize Videonu Gönder kampanyası sunuyoruz. Bu kampanya kapsamında, satın aldığınız ürüne ilişkin yorumlarınızı videoya çekerek bizimle paylaşmanız durumunda, 6 ay boyunca yapacağınız her  alışverişinizde geçerli  ekstra %20 indirimden yararlana bilirsiniz . Kampanyaya ilişkin hüküm ve koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Satın almış olduğunuz ürüne ilişkin yorumlarınızı, www.gon.com.tr uzantılı internet sitemizde bulunan Videonu Gönder kutucuğuna, ad, soyad, e-posta bilgilerinizi girerek “Müşteri Videolarının Yayınlanması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuyup açık rıza vermeniz durumunda videoyu yükleyebilirsiniz.

 • Gön, müşteriler tarafından yüklenen her videonun yayınlanacağını ve bu kapsamda müşteriye indirim tanınacağını taahhüt etmemektedir. Gön, video uygunluğu konusunda değerlendirme yapma, videoyu yayınlayıp yayınlamama konusunda takdir yetkisine sahiptir.

 • Videonuz onaylandığında bildirmiş olduğunuz e-posta adresine bilgilendirme e-postası gönderilir ve tarafınıza kampanya indirim kodu tanımlanır. “Müşteri Videolarının Yayınlanması Hakkında Aydınlatma Metni” kapsamında videonun yayınlanması konusunda bilgilendirildiğiniz ve onay vererek videoyu yüklediğiniz için ayrıca rızanız aranmayacaktır.

 • Gön tarafından yayınlanmayan videolar, Gön ve iş ortaklarından ivedilikle silinecektir.

 • Videoyu yüklerken tüm verilerin şahsınıza ait olduğunu, suç teşkil eden ve/veya müstehcen içerikli görüntüler yüklemeyeceğinizi, herhangi bir üçüncü şahsın/kuruluşun fikri hakkını ihlal etmediğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu kapsamda, üçüncü kişiler, özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari merciler ile kolluk kuvvetleri tarafından Gön’e herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunulması yahut idari ve/veya adli işlem/ceza uygulanması durumunda her türlü sorumluluk tarafınıza ait olup, derhal tarafınıza rücu edilecektir. Bu nedenlerden dolayı Gön’ün herhangi bir tazminat ve/veya ceza ödemesi yahut Gön’ün doğrudan/dolaylı zararlarının oluşması durumunda bunları tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.