ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a. www.gon.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Karşıyaka Mahallesi Haymana Bulvarı No: 11/A Gölbaşı/ANKARA adresinde mukim GÖN DERİ ÜRÜNLERİ A.Ş. (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır).

b. www.gon.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı bundan böyle ("ÜYE") olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

www.gon.com.tr internet sitesinden ÜYE’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. ÜYE, www.gon.com.tr internet sitesine üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

b. ÜYE, oluşturmuş olduğu şifreyi bizzat kendisinin kullanacağını kabul etmekte olup, SATICI’nın şifrenin izinsiz kullanımından kaynaklanan zararlarını aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

c. ÜYE, www.gon.com.tr internet sitesini hiç bir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

d. SATICI'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE'nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

e. SATICI tarafından www.gon.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bilgileri toplayabilir.

f. SATICI kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SATICI, ÜYE'nin www.gon.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

g. SATICI'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SATICI tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, SATICI'ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, SATICI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, SATICI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece SATICI'nın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SATICI'yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE’nin veri paylaşım tercihlerini her değiştirme hakkı saklıdır.

h. SATICI web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, SATICI web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

i. SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SATICI web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

j. SATICI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

k. SATICI, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

l. SATICI, internet sitesinde bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar ÜYE için geçerlidir.

m. İnternet sitesinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. SATICI, bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

n. SATICI, internet sitesindeki resimlerde ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

o. SATICI, çeşitli zamanlarda ÜYE için özel kampanya ve indirim sağlama hakkına sahiptir. Bu hakların içeriğini ve süresini belirleme hakkı SATICI’ya aittir.

p. ÜYE, SATICI’nın kendisi için özel olarak oluşturduğu/oluşturacağı içerik ve fırsatların münhasıran sadece kendisi için kullanacağını bu fırsatları gelir elde etme amacıyla üçüncü kişilere pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4. FİKRİ HAKLAR

www.gon.com.tr adresinde bulunan bilgiler, görseller ve içerikler SATICI’nın daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm internet sitesi SATICI’nın fikri ve sınai mülkiyetindedir. Bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

www.gon.com.tr adresi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme ÜYE'nin üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SATICI, ÜYE'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE'nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. YÜRÜRLÜK

ÜYE'nin, üyelik kaydı yapması ÜYE'nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.